Chủ đầu tư chung cư sắp phải công khai chi phí đầu tư xây dựng chỗ để ô tô

Cuối tháng 11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà ở sửa đổi. Luật chính thức có hiệu lực từ 1/1/12025.

Điều 144 của Luật này đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến chỗ để ô tô trong chung cư so với Điều 101 Luật Nhà ở 2014. Đáng chú ý, về việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với chỗ để xe được quy định rõ.

Đối với chỗ để xe đạp, xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh, xe cho người khuyết tật cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thì thuộc quyền sở hữu chung, quyền sử dụng chung của các chủ sở hữu nhà chung cư.

Đối với chỗ để ô tô dành cho các chủ sở hữu nhà chung cư thì người mua, thuê mua căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư quyết định mua hoặc thuê; trường hợp không mua hoặc không thuê thì chỗ để ô tô này thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở và chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở không được tính vào giá bán, giá thuê mua căn hộ chi phí đầu tư xây dựng chỗ để ô tô.

Chủ đầu tư dự án chung cư phải công khai chi phí đầu tư chỗ để ô tô (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Cũng theo quy định tại Điều 114 này, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở có trách nhiệm công khai các chi phí đầu tư xây dựng chỗ để ô tô.

Việc bố trí chỗ để ô tô của nhà chung cư phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên cho các chủ sở hữu nhà chung cư trước, sau đó mới dành chỗ để xe công cộng.

Việc mua hoặc thuê chỗ để ô tô quy định tại điểm này được ghi trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc lập hợp đồng riêng.

Ngoài ra, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải bàn giao cho chủ sở hữu nhà chung cư bản vẽ mặt bằng khu vực để xe trên cơ sở hồ sơ dự án, thiết kế đã được phê duyệt. Trong đó, phân định rõ khu vực để xe cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, bao gồm chỗ để xe thuộc sở hữu chung, chỗ để ô tô và khu vực để xe công cộng.

Luật mới này cũng quy định, giá dịch vụ trông giữ xe được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Đồng thời, việc quản lý vận hành chỗ để xe được thực hiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Thời gian qua, tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân tại nhiều chung cư trên địa bàn thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM. Các tranh chấp thường thấy liên quan tới quyền sở hữu, vị trí chỗ để ô tô, giá thuê hoặc mua, thời hạn thuê…

Theo đánh giá của giới chuyên gia pháp lý, để Luật Nhà ở mới này đi vào thực tiễn cần chờ các văn bản dưới luật sau này liệu có quy định, hướng dẫn chi tiết hơn.

Tuy nhiên, cũng có lo ngại rằng Điều 144 Luật Nhà ở sửa đổi vẫn còn giữ những nội dung được cho là bất cập của Điều 101 Luật Nhà ở 2014 như quyền quản lý của chủ đầu tư, hạn chế quyền sở hữu chung của cư dân đối với chỗ để ô tô trong chung cư và nguyên tắc ưu tiên cho các chủ sở hữu nhà chung cư chưa rõ ràng.

Bên cạnh đó, khi Luật Nhà ở mới có hiệu lực, mẫu hợp đồng mua bán hoặc thuê mua căn hộ cũng chưa rõ có còn ghi nhận các thông tin liên quan đến chỗ để ô tô trong chung cư hay không.